dalahast

Maha Energy

Lång
OMXSTO:MAHA_A   MAHA ENERGY AB
Maha Energy snart vid stöd som testats 2ggr tidigare. Kanske ide att ta pos . några ören över för att inte bli kvar på perrongen?
Ev. är det en tillfällig rekyl upp för att gå ner i blå rektangel. Man kan hitta en HS-formation om stödet spricker.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.