dalahast

Maha Energy

Lång
OMXSTO:MAHA_A   MAHA ENERGY AB
Maha Energy snart vid stöd som testats 2ggr tidigare. Kanske ide att ta pos. några ören över för att inte bli kvar på perrongen?
Ev. är det en tillfällig rekyl upp för att gå ner i blå rektangel. Man kan hitta en HS-formation om stödet spricker.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.