Investoz

PMI indikator för kommande recessioner

Utbildning
Investoz Mod Uppdaterad   
ISM:MAN_PMI   ISM Manufacturing Index
ISM MANUFACTURING INDEX är en konjunkturindikator för hela ekonomin i USA och fungerar utmärkt som en ledande indikator för att se varningar för kommande recessioner.

Har slängt ihop en liten enkel kod för att illustrera grafen tydligt.

Grön graflinje = Ej recession
Röd graflinje = Recession

Gul horisontell linje = 50 % sannolikhet för en recession

Röd horisontell linje = 100 % RECESSION

Följ denna om du känner osäkerhet inför vart vi är och vart vi är påväg.
Kommentera:
ISM är nu under gul linje. 50 % risk för recession!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.