Tobbe999

Stor potential i MARA

Lång
BATS:MARA   Marathon Digital Holdings, Inc.
Vi har Btc halvering och nu inväntar vi att historien ska upprepa sig! Ca 4-6 månader efter halvering så har vi rusat något enormt. Det kan vi tydligt se i grafen!
Vad ska vi tro? Jag siktar mot dom två vita sträcken så länge vi håller oss ovanför blå box.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.