Linus3230

MARA - Demand + golden pocket

Lång
Linus3230 Uppdaterad   
NASDAQ:MARA   Marathon Digital Holdings, Inc.
Idag tänkte jag presentera en amerikansk aktie som jag ser en stor potential i!

Vi har både en stödzon samt en golden pocket zon där vi just nu har touchat 0,618 fibbonaci vilket är en vändningspunkt!
Vår stödnivå för denna aktie är 5,25-5,76 där entry kan tas och jag sätter första målkursen på $7,7-8 med en möjlighet att vi når hela $9,4-9,9.

All lycka till traders!
Trade stängt: målet nått:
Stänger positionen här +42%!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.