LongLifeTrading

Den optimala Bitcoin-setupen

Lång
En mycket central grej har hänt i kryptoland - ett tekniskt utbrott som väldigt få känner till.

I denna analys kommer vi gå igenom vad det innebär, varför och hur olika scenarion kan komma att påverka utfallet. För vad vi kommer gå igenom idag är den bästa och säkraste ledtråden vi kan få huruvida kryptovärlden är i startgroparna att explodera, eller om vi i själva verket kan se en kraftig korrektion i Bitcoin - en på upp till -67% som mest.

Vad vi ska titta på är det amerikanska Bitcoin-miningföretaget Marathon Digital Holdings, och hur detta bolag presterar i direkt relation till Bitcoins spotpris.

Nedan ser vi utvecklingen på månadscharten. Den kan te sig blygsam, men om den är i själva verket ned med -100%. Eller ja, -100% är den inte ned med, men det är med så många decimaler att grafen avrundar det.


Rätt och slätt så säger denna graf att man var ett pundhuvud om man köpte Marathon 2012 istället för Bitcoin. Bitcoin har sedan dess gått upp med sisådär 1,6 miljoner procent (!) medan Marathon under densamma perioden tappat -73% - och detta efter att ha varit back med -99,85% som mest.


Låt oss dock zooma in lite på Marathon kontra Bitcoin-grafen (NASDAQ:MARA/BITSTAMP:BTCUSD) och titta på veckografen.

På denna graf kan vi se att MARA/BTC bildat en nästan fyra år lång omvänd huvud/skuldra-formation. Ju längre en formation tar att bilda, desto större tryck dämmer den upp. Med fyra år under locket och ett tekniskt utbrott över nacklinjen just denna vecka kan vi, om saker vill sig väl, se en kraftig överprestation i Marathon kontra den i Bitcoin under de följande veckorna.


Givet att denna inte resulterar i en fakeout kan vi, med hög sannolikhet, konstatera att vi står inför kraftiga tjurprisrörelser.


Men, tänker du kanske, denna graf har ju ingenting att göra med om priset på Bitcoin och Marathon går upp eller ned, utan bara på mellanskillnaden. Och det är helt riktigt! Snyggt observerat! Om Marathon går ned med -2% medan Bitcoin går ned med -7% så går i själva verket denna graf upp med +5%, dvs mellanskillnaden.

Men, det är nu det blir riktigt intressant.

Givet Bitcoins kraftiga uppgång under oktober - ett alltför brant och aggressivt rally och till på intet vis övertygande handelsvolymer. Detta har gjort uppgången svag.


Ju längre Bitcoin kan hålla sig ovanför den översta stödzonen, desto starkare är Bitcoin. Detta vore en mycket övertygande konsolidering - det vill säga en andpaus för Bitcoin efter de branta uppgångarna, för att därefter ha kraften att skjuta vidare uppåt.


Det underbara med detta är att VI VET att Marathon inte kommer att rusa ifall Bitcoin dumpar, eller vice versa heller. Detta utgör samma princip som att priset på bensin inte kommer att gå ned om priset på olja sticker i taket. Men ... liksom man på ett trafikljus kan ha gult och grönt samtidigt, men aldrig rött och grönt på samma gång, gäller detsamma här. En av dem kan konsolidera och ha "gult ljus" (i detta fall Bitcoin) medan den andre fullt möjligt kan sticka vidare med "grönt ljus" (det vill säga Marathon).

I samband med detta tekniska utbrott i MARA/BTC - ett som jag väntat länge på, ska tilläggas - så gick jag återigen all-in i kryptorelaterade saker. Min portfölj består i detta nu av:

60% Marathon
5% Cardano
10% Ethereum
10% Polkadot
15% Solana

MEN! Med det sagt kommer jag att sälja RUBB OCH STUBB vid händelse av att detta visar sig vara en fakeout.


Varför då detta? Jo, därför att fakeouts har en spöklik förmåga att röra sig väldigt aggressivt i den motsatta riktningen. Om så skulle ske och fakeouten når endera av följande två tekniska stödnivåer så snackar vi underprestationer om -40% och -60% respektive.


Vad betyder då det här? Jo, det skulle innebära att Bitcoin står inför kraftiga priskorrektioner i form av en flat correction (som vi diskuterat i tidigare analyser).

En sådan flat sker antingen i form av en running flat, det vill säga att vi inte tar ut lägstapunkten i B-vågen:

... eller en expanding correction, i vilken vi i sådant fall snackar priser ned mot $22,000-25,000.

... vilket vidare skulle synka med sina nakna flat-targets, utan också med primärlinjen i Bitcoin.


Men hur kan vi då veta med säkerhet att ett brott under den omvända huvud/skuldra-formationen automatiskt skulle innebära en större, brantare flat correction i Bitcoin?

Jo, därför att om Bitcoin skulle testa klusterstödet kring $51,000-53,000 för en -15% korrektion från nuvarande nivåer så skulle det innebära att Marathon i sin tur skulle underprestera med ytterligare -40% till -60% i enlighet med en förväntad fakeout. Vi kan helt enkelt logiskt konstatera att det vore helt orimligt att Marathon skulle tappa -55% till -75% ifall Bitcoin skulle gå ned med ynka -15%.

Om, däremot Bitcoin skulle sjunka nedåt utan att Marathons interna styrkeförhållande gentemot Bitcoin (alltså MARA/BTC) bryter under nacklinjen, utan förblir ett tekniskt utbrott, så är stödzonen kring $51,000-53,000 den förmodligen starkaste köpzonen du kommer att finna på många år. Skulle detta ske kommer jag personligen överväga att sälja en njure och hyra ut min hyresvärds lägenhet och leva på konservburkar (INTE rådgivning). Min poäng är att en sådan korrektion vore ett styrketecken.

Vad jag håller ögonen på nu är huruvida MARA/BTC behåller sitt tekniska utbrott eller inte. Ingenting annat betyder någonting just nu.

Follow the Long Life Trading Youtube channel on technical analysis and trading. We focus on providing accurate and to-the-point analysis and all the while keeping you entertained in the meanwhile.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.