jan9011

Maxfastigheter

Lång
OMXSTO:MAXF   None
Maxfastigheter i en svagt stigande kanal som steg bra med bra volym.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.