DennisSahlstromTrader

MBT - Läge att blanka?

Kort
NYSE:MBT   None
MBT utgör en intressant möjlighet där det kan vara läge att blanka. Jag skulle vilja se det kortare stödet (tjockare svart linje) brytas innan jag blir helt övertygad om aktiens riktning. Intressanta dagar framöver!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.