NYSE:MBT   Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company
MBT utgör en intressant möjlighet där det kan vara läge att blanka. Jag skulle vilja se det kortare stödet (tjockare svart linje) brytas innan jag blir helt övertygad om aktiens riktning. Intressanta dagar framöver!
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.