Stocklund_

Medclair Invest

NGM:MCLR   MEDCLAIR INVEST
Tycker Medclair ser extremt bra ut just nu! Tror den är på väg att göra sin nästa stora uppgång just nu.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.