Luspank

Mekonomen

Kort
Luspank Uppdaterad   
OMXSTO:MEKO   MEKO AB
Mekonomen skall ner en bit till bryts grön trendlinje så ändrar jag inställning.
Trade stängt: målet nått:
Nöjd 181008.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.