Stocklund_

Bra läge i Metacon?!

Lång
NGM:META   METACON
Intressant läge i metacon! Aktien har brutit ut från en tidigare triangel formation och det indikerar på att aktien ska påbörja en ny våg uppåt och fortsätta den långa upptrenden aktien har varit i sedan IPO. Ska helt enkelt bli kul att se vad som händer!

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.