jan9011

Minest

Lång
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Minesto, väntar på ett utbrott nedåt för att fånga nya köpare

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.