Linus3230

Minesto - Trendskifte

Lång
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Ser ut som att vi har brutit oss upp ur den fallande trenden i minesto med volym. Vi har vänt ifrån en tidigare stödzon och jag ser en möjlig uppsida. Det viktiga är att vi inte bryter den blåa rektangeln på 13-14 SEK . Fortsätter vi att bygga högre bottnar så ser jag en rimlig target på 17-18 SEK .
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.