Investoz

MINESTO

Lång
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Bearish Butterfly är en negativ formation där punkt D bekräftar om formationen är giltig. Hur vet man då om den är giltig?

Om benet BC blir mer än 224% och XD större än 161.8% så indikerar det att kursen med stor sannolikhet fortsätter med ett starkt momentum.
Om en tillbakagång sker och benet BC är mellan 161.8%- 224% och XD är mindre än 161,8% så är formationen bekräftad och en trolig tillbakagång är att räkna med.
För att räkna ut hur stor tillbakagången väntas vara så måste man veta senast högsta och lägsta punkt. De som blankar sådana formationer har sina profit targets vid 0.618 som första nivå och 1.272 som andra nivå. (se pilarna till höger)
Därav ökar sannolikheten för en vändning runt dessa nivåer.

Är köptrycket starkt nog att nivå 1 (0.618) aldrig nås och priset pressas upp och förbi punkt D så tvingas dessa ur sina positioner och en rekyl upp brukar uppstå.

Däremot om priset når nivå 1 och inte visar några tendenser på återhämtning så ökar risken för ett fortsatt fall där nivå 2 är nästa mål. Det betyder inte på något sätt att den kommer dit, men om den gör det så ska man vara uppmärksam på hur priset reagerar kring den nivån och om det finns tendenser för en återstuds. Om inga tendenser visas så brukar starka rekyler ner uppstå förbi nivå 2 då köparna flyr.

Som det ser ut nu så fortsätter Minesto sin gång i en positiv trendkanal. Trendkanalen bryts just vid 9.22 och en kraftig stängning utanför kanalen och förbi nivå 1 är inget gott tecken och bör ses som en varning för ett fortsatt fall.
Bryter kursen den 15° vinkeln ökar sannolikheten för att punkt D tas ut och en ytterligare rekyl upp är att vänta!

För att sammanfatta så har vi en "bull case" på 14.35 och en "bear case" på 7.02.
Handel aktiv: 15° vinkeln från förra toppen 11.30 är bruten och Minesto visar stark momentum! Så fort nivån 11.90 tas ut utan att visa tecken på tillbakagång så är motståndet borta upp till 14.35. En kort tillbakagång är då att vänta!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.