jan9011

Minesto

Lång
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Minesto i en nedåtgående kanal. Börjar hitta stöd på W. 15,70-14,70 kan vara en stödnivå som håller?

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.