Investoz

MINESTO mikroanalys

Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Syfte:
Ett relativt enkelt exempel på hur man själv kan analyserar en trend. Är till för den som inte kan eller vet hur. Gäller för alla tidsramar!

Verktyg:
Fibonacci Retracement , trendvinkel (linje med gradantal).

Förklaring:
-15°eller 345°vinkel för trendbrott till uppsidan. Man mäter från föregående högsta notering och drar ut trendvinkeln och får en linje med ett gradantal.
För trendbrott till nedsidan mäter man från föregående lägsta punkt och drar ut till en 30° vinkel.

För Fibonacci retracement så mäter man från lägsta noteringen till högsta noteringen. 0 är topp och 1 botten. Däremellan har vi potentiella stöd och motståndsnivåer. Dessa hjälper dig i olika syften, men i detta fallet tittar vi på trendstyrkan.
En mycket stark trend förhåller sig mellan 0 och 0,236.
För att en trend ska fortsätta kallas positiv så är det nivån 0,382 man håller ögonen på.
Uppstuds från nivåerna 0,5 och 0,618 är tecken på svaghet i den ursprungliga trenden och chansen minskar för en fortsättning uppåt.

En ny upptrend uppstår endast om den har en högre topp och ett högre botten än tidigare. Innan en ny trend uppstår så måste den bryta den föregående högsta notering som kallas för motstånd. De starka motstånden hittar man i de större tidsdiagrammen så som dags-vecko- eller månadsdiagrammen. Men även mikrotrender så som 5 minuter, 15 minuter eller 1 timma har sina stöd och motståndslinjer, men är dock inte lika starka. I detta fallet har jag valt att titta på 15 minuters staplar och har försökt med text förklara varje moment hur man följer en trend och hur man vet ifall trenden är bruten.

Slutord: Du köper aldrig "botten" med denna metod. Det du däremot gör är att du tidigt hoppar på när en ny trend har skapats. Köpa botten är svårt och innebär större risk då en trend kan pågå längre än vad man hade hoppats på, men att hoppa på en trend när den uppstår eller lättare och mindre riskfyllt.

Det finns många andra sätt att analysera trender, detta är ett av de som jag tycker är bäst.
Hoppas att detta är till någon hjälp!

Kommentera: Viktigt: Vid varje högsta notering, så måste Fibonacci nivån flyttas! Så till exempel om föregående högsta notering är 12,90 och dagen efter är den högsta noteringen 13,05 så ska nivå 0 flyttas till 13,05. Nivå 1 dvs 10,90 blir kvar då vi mäter den nya trenden som har uppstått och följer den. Var uppmärksam på att även nivå 0,236, 0,382 , 0,5, 0,618 ändras i och med att punkt 0 har flyttats. Det som gällde igår gäller exempelvis inte idag då förutsättningarna ändras ständigt!
Det ända som förblir statiskt är den primära 30° vinkel från lägsta punkt 10,90. När den bryts så uppstår antingen en konsolideringsperiod eller ett trendbrott till nedsidan.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.