Investoz

Minesto - kräftgången ett faktum

Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Minesto har varit ett sorgebarn för aktieägarna och tålamodet har varit hårt pressat i snart 10 månader. Det är mycket känslor av frustration och trötthet som råder då många blöder pengar. Sedan juli förra året, har kursen tappat -42% räknat från högsta noteringen fram till idag. Under denna period ökade förstås intresset bland småsparare och spekulanter med förhoppningar om en snabb kursutveckling. När installationen sedan visade sig kantras med stora problem, uteblev kursrusningen och istället spreds en större osäkerhet, bland främst kortsiktiga spekulanter och småsparare med kortare tidshorisont. Under ca 5 och en halv månad handlades aktien kring 30 kr nivån, där enorma säljblock till slut gjorde köpsidan utmattad och aktien började falla av egen vikt, lagom till att installationen väl lyckades. De som troligtvis låg bakom dessa säljblock som aldrig tog slut, var just de 2 största ägarna, Midroc och BGA Invest. BGA Invest och Midroc har under perioden mars-september minskat sitt aktieägande, BGA Invest från 27% till 23% och Midroc från 19% till 17%. Det är totalt ca 7,6 miljoner aktier tillsammans under perioden mars-september. Det betyder att om bara de hade stått för sälj där ingen annan hade fått avyttra sina innehav, så hade det tagit de 20 dagar för de att avyttra alla dessa aktier, om man räknar på genomsnittsvolymen för ett år. Det är inte konstigt att aktieantalet ökade under denna period, när snittet för en AVA småsparare ligger på ca 278 aktier av ett värde på ca 5 900 kr (tar AVA som ett exempel, då både köp/sälj domineras av AVA). Det krävs många marknadsdeltagare om de har mindre plånböcker, för att man ska kunna dumpa sådana innehav.

Värt att känna till är också att 99,3% ägs av "vanliga investerare" både stora som små. Institutioner är endast ägare till 0.4% av aktierna och insiders står för 0.3%.

Aktien har ingen redovisad blankning som många påstår, som på något sätt skulle förklara varför aktien 60 % av tiden backar. Det är högst osannolikt att blankning ligger bakom nedgången. Det är inte heller möjligt för de övriga 99.3% att blanka aktien då det saknas blankningsmöjligheter för dessa. Aktien faller på ren psykologi och flockbeteende, inget annat.

Den negativa trenden ser dessutom ut att fortsätta om man ska tolka den jämna snittvolymen. 50 % av de röda dagarna ligger över snittvolymen och är klart överrepresenterade i jämförelse med de gröna dagarna som ligger endast 16 % av gångerna över snittet. Så länge detta fortgår så kommer även nedgången att fortsätta tills säljsidan blir utmattad.

Kursen ligger vid botten av det 70 procentiga värdeområdet för perioden mars 2020 och fram till idag, vilket inte alls är bra, sett ur en investerares ögon. Kurser under 19 kr kommer att sätta skräck i de sista spekulanterna och en stor del av alla långsittare, vilket innebär en risk för en "alla ut samtidigt effekt"! Det kan mycket väl innebära slutet för denna nedgång och en uppgång redo att byggas upp på nytt.

Men där är vi inte än och närmast ligger fokus på om 19.60 kr - 21 kr kommer vara ett värdeområde av intresse för köparna. Än så länge så lyser köpsidan med sin frånvaro.

==================================================== ==================================================== ====================================================
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
==================================================== ==================================================== ====================================================Kommentera: Rättelse kring antydan av att Midroc och BGA Invest troligtvis skulle ha legat bakom avyttring av aktier under perioden mars-september 2020.
BGA Invest har mycket riktigt som @Patrikmikael påpekade, inte sålt en enda aktie, utan tvärtom ökat från 28 467 980 antal aktier 2019, till 30 011 072 antal aktier 2021. Samma gäller för Midroc, en ökning från 20 709 060 antal aktier 2019, till 22 125 490 antal aktier 2021. Ber om ursäkt för detta felaktiga påstående!
Kommentera: Minesto har kortsiktigt vänt den negativa djupdykningen och värdeområdet mellan 19.60-21 kr ser ut ha lockat tillbaka köparna, samtidigt som säljvolymen nu ser ut att ha tagit slut för tillfället, eller kanske bara har tagit en paus.

Rolig fakta som jag bifogar i bildform nedan. Under perioden 6:e juli 2020 - 11:e maj 2021 så har antalet Avanza ägare ökat med ca 43 %, enligt Avanzakollen(avanzakollen.se/34). Samtidigt har kursen backat -44%?! Lite ironiskt att antalet nya aktieägare i % är direkt korrelerat med nedgången. Många tror annars att fler ägare = kursen går upp, vilket såklart inte är fallet. Det var totalt 6 966 nya ägare mellan perioden 6:e juli 2020 - 11:e maj, men allt som oftast så ökar aktieantalet i en het aktie när den är påväg ner i källaren, av förklarliga skäl, som oftast är "missat tåg" som nu handlas på "rabatt"(shopping beteende) och kraftlöst och "rädd" kapital(svaga positioner).

https://s3.tradingview.com/snapshots/r/r...

Sedan 11:e maj så har 1,4% av ökningen sedan juli förra året, lämnat aktien och Minesto svarar med att gå upp +4,68 % från 11:e majs stängning till dagens stängning(18:e maj). Veckan ser just nu mer positiv ut, i synnerhet när aktien går upp på en tisdag(som vanligtvis sannolikt slutar i röda siffror 62% av fallen).
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.