Investoz

Peak of Euphoria vs Peak of Weakness

Utbildning
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Figur 1.

Den beskriver området där man maximera sin vinst om köp har ägt rum mellan AB eller tidigare. Samtidigt säger det ingeting om att kursen på något sätt skulle falla fritt från punkt E. Men en kort tillbaka gång är att vänta. Om trenden är stark så finns det goda förutsättningar för nya höjder. Om så är fallet och ytterligare köp har ägt rum mellan CD eller så mäter man benet CD och fokuserar på den nya nivån (3.618) som uppstår. Det i sin tur kommer att vara punkten där man maximerar sin vinst för CD benet.

I och att alla trender någon gång tar slut och kraften i dessa varierar så innebär det inte alltid att dessa nivåer nås. Så en god plan behövs för att skydda sitt kapital om dessa nivåer inte uppfylls.
Syftet med detta är OM de nivåerna nås så maximerar man sin vinst vid nivå 3.618!

Figur 2.

Den beskriver området där man kan dra nytta av kursens svaghet och investera när de flesta letar efter utgången. Det går emot våra mänskliga instinkter att köpa när kursen präglas av rädsla och panik och därför att det också svårast, men goda uppstuds är sannolika vid nivå 2.618 (D).
Med det sagt så innebär det inte att punkten D kommer att vara den lägsta nivån för kursen i framtiden, utan den lägsta punkt för BC benet. Så även här ska man ha en god plan för att skydda sitt kapital.

Detta lämpar sig bäst i handel med aktier!

"Sell in strength and buy in weakness"
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.