DawBors

Minesto AB utbrott på gång?

Lång
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Gör rygg på Minesto AB och tror att ett utbrott är på gång. Vi bildar flaggformation och varit och nuddat trendlinjen ett tag. Starkt motstånd på 15.42 kr
Vi väntar och ser de närmsaste dagarna för signal!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.