Investoz

MINESTO AB

Kort
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
En dyster höst där även Minesto straffas trots väldigt positiva PM och mycket som är på gång. Grafen visar en Black swan formation som har en köpzon mellan 15,94 - 9,06. Den förstnämnda är redan träffat och det återstår att se om ytterligare fall kommer. Jag tror tyvärr på en dyster höst och ett kraftigt fall ner till ca 10 kr som absoluta botten i denna formation, vilket skulle innebära ett fall på -42% från dagen nuvarande kursnivå. På tal om PM, så har Minesto historiskt backat på positiva nyheter, så även i år.
Kommentera: Ca 10 kr är den absoluta botten för formationen, värt att understryka om det inte framgick tydligt. Sannolikheten är dock liten tror jag för att det ska hända. Personligen tror jag att botten ligger ett par kronor högre upp från punkt D, dvs mellan 12-13 kronor innan Minesto vänder uppåt igen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.