AktieAI

Minesto AB - Månadsdiagram

Lång
OMXSTO:MINEST   MINESTO AB
Det här är en teknisk analys på Minesto AB i månadsdiagrammet.

Vi kan se att EMA50 (orange) har fungerat som ett stöd alla gånger kursen berört det. Nu kan vi observera en dubbelbotten på både EMA50 samt Fibonacci 0,618. Där har vi även en tjockare gul streckad linje som representerar en stöd-/motståndsnivå.

Från ett köpvolymperspektiv kan vi också se att vid 15 kr kommer köparna alltid tillbaka.

Tror man på företaget är det här ett bra köpläge från ett tekniskt perspektiv.

Jag är positiv till aktien och tror på reversal uppåt.

Det tar tid att skapa sådana analyser så om du gillar min analys, tryck på gilla knappen för då får jag motivationen att bidra med fler tekniska analyser.

P.S. Om tillräckligt många ber om en teknisk analys på någon annan aktie, råvara, valuta, etc. kan jag eventuellt bidra med en.

---

Friskrivningsklausul: Allt innehåll som tillhandahålls här är endast i informations- och utbildningssyfte och ska inte tolkas som professionell ekonomisk rådgivning. Om du behöver sådan rådgivning, rådfråga en licensierad finans- eller skatterådgivare. Ingen garanti ges angående riktigheten av min tekniska analys och informationen här.

Juridisk information: Jag är inte finansiell rådgivare. Informationen här är endast för underhållningsändamål. Innan du investerar, vänligen rådfråga en licensierad fackman. Alla aktieanalyser som tillhandahålls här bör inte betraktas som "investeringsrekommendationer". Jag kommer inte att hållas ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig för att investera och handla på aktiemarknaden i ett försök att spegla vad jag gör. Om inte investeringar är FDIC-försäkrade kan de sjunka i värde och/eller försvinna helt. Var försiktig!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.