Kriscap

MIPS vid intressant nivå

OMXSTO:MIPS   MIPS AB
Tidigare High som agerat stöd under en period testas återigen. Avvakta och se var detta tar vägen.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.