OMXSTO:MIPS   MIPS AB
MIPS har nu tågat in mot ett supply område som jag kommer bevaka. Lyckas vi bygga volym här eller blir det fortsatt nedgång?

Motstånden är många medans stöden är få.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.