Luspank

Mr Green

Lång
Luspank Uppdaterad   
OMXSTO:MRG   None
Min syn är att man har ett starkt stöd här och kursen skall upp, sätt en tajt stopp!
Kommentera:
Fortsätter att bevaka RSI 50.
Trade stängt manuellt:
Traden togs 2018-08-27 på 43,07 såldes 2018-10-31 på 68,31, 59% på två månader, Tack William Hill /Luspank

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.