Tobbe999

Karta för MSFT

Kort
NASDAQ:MSFT   Microsoft Corp.
Lägger här en karta för Microsoft. Tror vi faller ner till första blåa zonen då vi börjar tappa kraft. Skulle den zonen brytas så kan vi ställa siktet på nästa blåa zon vilket då blir gapfill.
Etablering ovanför gröna motståndet så blir det mer uppsida. bevaka!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.