iamyasink

MVIR_B

Lång
iamyasink Premium Uppdaterad   
OMXSTO:MVIR_B   MEDIVIR AB SER. B
Triggat köpsignal där vi brutit tidigare motstånd på 10kr. Medivir har även förvärvat OMXSTO:SEDANA 's VD . se: https://mfn.se/cis/a/medivir/medivir-utser-jens-lindberg-till-verkstallande-direktor-30d2b913 . Tror detta kan vara en ny början på MEDIVIR's börsresa framöver.
Kommentera: Stark stängning ovan 10.40kr. Följer planen och nästa motstånd är 10.70 och 11.48SEK
Kommentera: Hämtat hem lite vinster, väntar på att köpa på mig när vi triggar de gamla topparna som var i somras 28/7. Detta motståndsområde vill jag ska agera som stöd.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.