OMXSTO:MVIR_B   MEDIVIR AB SER. B
Medivir inne i en kil som börjar bli trång, så ett utbrott är att vänta. 19,30-18,30 tror jag är en bra stödnivå för att få lite köpare in igen .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.