OMXSTO:MVIR_B   MEDIVIR AB SER. B
Medivir ser ut att behöva återhämta sig och hitta köpare på nytt.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.