jan9011

Mycronic

Lång
jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:MYCR   MYCRONIC AB
Mycronic kan vara på gång uppåt. Vänt vid ett bra stöd.
Kommentera: Hade förväntat mig en lägre botten så missat den helt! :(
Nya ideer om dess utveckling. Håller koll på röda linjer.
Utgått ifrån rangen och lagt två fibbar utifrån den. En med o-100 inom range och en med 38,2-61,8 i rangen.
Få se hur användbart detta är.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.