Luspank

Mycronic

Lång
Luspank Uppdaterad   
OMXSTO:MYCR   MYCRONIC AB
Tar en position i Mycronic, Sl vid avslut under röd area.
Trade stängt manuellt:
Sålde 190410 vid 132,9, väntad rörelse uteblev.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.