OMXSTO:MYCR   MYCRONIC AB
Mycronic. Kollade indikatorer på W och fick för mig att Mycronic ska ner mera. Har därför skissat på scenariot HS. Vi får se om det kan stämma.
Lång tills ett omslag kan ses för nedåt igen. Kollar där D och 4h
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.