OMXSTO:MYCR   MYCRONIC AB
Mycronic. Kollade indikatorer på W och fick för mig att Mycronic ska ner mera. Har därför skissat på scenariot HS. Vi får se om det kan stämma.
Lång tills ett omslag kan ses för nedåt igen . Kollar där D och 4h
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.