koshan211

Teknisk Analys MyFC

Lång
OMXSTO:MYFC   None
Det har varit insyns köp på 2kr tidigare i månaden, i det fundamentala tror jag att någott bra har skett under studien som dem genomför. Om detta är sant kan vi se väldigt positiva kurssvängningar mot rapporten.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.