Tycker mig se en påbörjad cup n handle I naturgasen.
Mitt förra senario föll inte ut med att det skulle va en selloff vid 4-5 dollar. Nu är vi alltså högre än så och jag tycker mig se att vi ska mot högre nivåer. Det är ju det som är det fina att analysera, man kan bli bevisad fel!

Utspelar sig formationen så har vi 80% från koppens topp till botten och det betyder att vi ska krossa den psykologisk viktiga 10$ och göra ATH vid 17,4$ någonstans.

Vi får väl se om det utspelar sig eller inte. Hoppas inte det för alla stackare som värmer sina villor med gas I us.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.