OMXSTO:NCC_B   NCC AB SER. B
Galet fint drag i aktiev . Som jag sa sist laggar skanska mot nya höjder...