SMARTBMONEY

Nordea i det korta bör studs upp mot minst 70 inom en snart tid!

Lång
OMXSTO:NDA_SE   NORDEA BANK ABP
Siktar på en lång här mellan 58-62kr sl 56

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.