SMARTBMONEY

Nordea sista benet

Lång
OMXSTO:NDA_SE   NORDEA BANK ABP
Ett ben ner till innan rally inför julen 💰

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.