OMXSTO:NDA_SE   NORDEA BANK ABP
Nordea borde kunna hitta ett långsiktigt stöd i utritad region.
Med bra direktavkastning bör det vara ett intressant köp.
Aktiespararna har nu med hjälp av analytikersiffror från Refinitiv ( Thomson Reuters ) tagit en titt på bolagens direktavkastning, p/e-tal, ev/ ebit och p/b just nu.

Direktavkastning (Utdelning/priset) är en populär aspekt bland sparare som är på jakt efter intressanta aktier. Måttet går ut på att se hur hög ett bolags utdelning är i förhållande till aktiekursen. En hög direktavkastning är allt som oftast ett attraktivt argument för att köpa in sig i en aktie.

P/e-talet (priset/vinsten) är ett annat populärt värderingsmåttet att använda och illustrerar hur mycket marknaden är beredd att betala för ett bolags vinster. En så kallad vinstmultipel.

Ev/ ebit (enterprise value/rörelseresultat) påminner om p/e-talet men tar dessutom hänsyn till bolagets skuldsättning och ger därför en mer fullständig bild av bolagets värdering. Bra att använda när man jämför bolag inom samma bransch. Bolag med starka balansräkningar och nettokassa får ett lägre nyckeltal medan bolag med svaga balansräkningar får ett högre tal. Multipeln är dock inte användbar för investmentbolag och banker.

P/bv-talet (priset/bokförda egna kapitalet): Företagets egna kapital (Tillgångar – skulder) i relation mot aktiekursen. Ett lågt p/b-tal innebär att bolagets egna kapital värderas lågt av marknaden och ett högt p/b-tal tolkas som att bolagets egna kapital värderas högt. Ett bra mått för att värdera bankaktierna.

Läs mer om multipelvärdering här: Multipelvärdering – snabbt och lätt sätt att värdera aktier

Så här ser läget ut på svenska OMXS30 just nu den 25 juni:

wysiwyg_image
Direktavkastning, p/e-tal, ev/ ebit och p/b för alla bolag på OMXS30.Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.