KalleZen

Nordea weekly

Lång
OMXSTO:NDA_SE   NORDEA BANK ABP
NDA ser ut att skapat en bottenformation och kan väl ta stöd på tidigare low samtidigt som RSI visar positiv divergens. Jag är lång.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.