Swedishdaytrader

UStech100 (NASDAQ), möjlig dubbelbotten Köpförslag

Lång
Swedishdaytrader Uppdaterad   
TVC:NDQ   US 100 INDEX

möjlig dubbelbotten
Köpförslag
SL 12 780 (valfritt)
TP1 13 464
TP2 14 180
Handel aktiv
Trade stängt: målet nått:
Tp1 nådd
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.