Tobbe999

Tror på nergång kommande dagar i Nasdaq

Kort
NASDAQ:NDX   Nasdaq 100 Index
Tror vi ser nergång kommande tid. Svag negative divergense. Vi har även fyllt gap uppåt som jag har "Ringat" in. Rsi börjar bli över köpt. Vi har 2st gap att bevaka längre ner.
Kan det vara en fakeout av brott ur den negativa trenden? VI får helt enkelt bevaka och kolla. Target= Dom röda linjerna som är utritade vid gapen neråt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.