ricksignal

neo usd (crypto)

Lång
neo ser jätte rent tekniskt ut som förväntas en botten för våg 2 sen upp i våg 3, det är långsiktig investering med stor uppgång potentiell

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.