OMXSTO:NETI_B   NET INSIGHT AB SER. B
Net Insight uppnått mitt långa mål som jag inte trodde på själv heller. Tråkigt nog!
Men Nu har vi tre intressanta candles på W. Jag tycker det liknar omslagsindikation eller konsolidering

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.