SMARTBMONEY

net ent

Kort
OMXSTO:NET_B   None
börjar bli sugen på att longa när man ser att det ser fölrjävligt ut. mEN FÖR TIDIGT.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.