dalahast

NetEnt

Lång
OMXSTO:NET_B   None
NetEnt : DNB höjer riktkursen till 36:-. Mina tankar om vägen dit.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.