Luspank

Netent

OMXSTO:NET_B   None
Det har gått lite väl fort nu så jag väljer att minska min position med med 50%

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.