Luspank

Ökade i New Wave

Lång
OMXSTO:NEWA_B   NEW WAVE GROUP AB SER. B
Dagens Gav 58,1, eventuell SL vid stängning under röd area

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.