Boomstonks69

3 + 6 månaders Fibonacci samt en kortsiktig Elliot Waves

OMXSTO:NEWTON   None
Vad jag kan se så befinner sig Newton Nordic i en kortsiktig våg 5 enligt Elliot Waves teorin.

Grundregler, Ska alltid följas ( saxat från annan hemsida )

Våg 1 – En uppåtgående våg - Check

Våg 2 – Måste hålla sig över botten på våg 1 - Check

Våg 3 – Får inte vara kortaste vågen. Är ofta den längsta - Check

Våg 4 – Får inte gå under toppen på våg 1 - Check

Våg 2 & 5 – Är sällan av samma struktur - Återstår att se

vi får se vilken form våg 5 tar, men tar den sig över medelvärdet på den horisontella kanalen (0.92) så är det en väldigt positiv signal, vilket kommer dämpa Elliots Waves rekylfas ( 3 vågar trend neråt ) eller skippa dem helt.

Kollar man på fibonacci så är det guldläge att gå in nu innan sticker iväg

fib 0.50 3 månaders sikt ligger på 0.857, fib 0.50 6 månaders sikt ligger på 0.926 och kombinerat fib 3 + 6 månaders sikt ligger på 0.8915

0.857 testas just nu och bygger upp ett stöd, 08915 testas därefter och tar sig aktien över 0.92 på den horisontella kanalen kommer så ryker fib 0.50 (6månaders) 0.926 också - köpsinal

aktien skapar då ett mycket start stöd runt området 0.86-0.92 samtidigt som Elliot våg 5 bekräftas med styrka.

därmed har även aktien blåst förbi 0.915 fib 0.618 (3månaders) som är det gyllene talet och gett ännu en körsignal som kommer ta sig förbi fib 0.618 (6månaders) 0.999 och den psykologiska 1 kr nivån för ytligare köpsinaler.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.