NYMEX:NG1!   Naturgasterminer
Naturgas förväntas handlas till 5,31 USD/MMBtu i slutet av detta kvartal, enligt Trading Economics globala makromodeller och analytikers förväntningar. Om vi ​​ser framåt uppskattar vi att den kommer att handlas till 6,39 om 12 månader.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.