Swedishdaytrader

Naturgas,long

Lång
Swedishdaytrader Uppdaterad   
NYMEX:NG1!   Naturgasterminer
Naturgas förväntas handlas till 5,31 USD/MMBtu i slutet av detta kvartal, enligt Trading Economics globala makromodeller och analytikers förväntningar. Om vi ​​ser framåt uppskattar vi att den kommer att handlas till 6,39 om 12 månader.
Trade stängt: målet nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.