jan9011

Norsk Hydro

Lång
OSL:NHY   NORSK HYDRO ASA
Norsk Hydro gör en Doji vid veckostöd. Kan indikera på en rekyl uppåt nu eller strax?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.