jan9011

Norsk Hydro

Lång
jan9011 Uppdaterad   
OSL:NHY   NORSK HYDRO ASA
Norsk Hydro vid stödområde
Kommentera: Hydro är verksamt inom olika aluminiumlösningar och bolaget täcker hela värdekedjan från utvinning till tillverkning av valsade och strängpressade aluminiumprodukter. Bolaget är en av de tio största aluminiumproducenterna i världen.
Men Hydro har haft det tufft med låga aluminiumpriser och stora problem i Brasilien med ett embargo som gjort att produktionen legat nere. Men nu börjar läget ljusna för Hydro menar Swedbank.
”Produktionsembargot är nu lyft och Norsk Hydro kan åter skala upp produktionen till full kapacitet, vilket vi ser bör trigga en omvärderingsresa för aktien. Vi ser också att aktien efter att i augusti handlats till mycket låga nivåer, nu börjat denna resa”, skriver Swedbank och påpekar också att ett stigande aluminiumpris kan vara positivt för Hydro:
”Vi ser nu även att aluminiumpriserna börjat stabilisera sig och att rådande nivåer inte torde vara långsiktigt hållbara, då omkring 20 procent av världens aluminiumproducenter estimeras göra förluster vid nuvarande marknadspriser. Lagernivåerna för aluminium börjar också närma sig låga nivåer”, skriver Swedbank.
När det gäller aktien så bottnade den i augusti efter en nedgång på 60 procent sedan november 2017. Men nu har den fallande trenden brutits och nyligen sågs ett konsolideringsutbrott samtidigt som en ny högre topp noterades, skriver Swedbank.
”Denna rörelseutveckling visar således på att en positiv trendstruktur nu råder och att aktien åter är efterfrågestyrd”, skriver Swedbank som anser att konsolideringsutbrottet i ett tekniskt perspektiv innebär en köpsignal ur en klassisk bottenformation kallad omvänd Huvud & Skuldra-formation.
Magnus Gustavsson magnus.gustavsson@privataaffarer.se

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.