Luspank

Norsk hydro

Lång
OMXSTO:NHYO   NORSK HYDRO
Risky Business Tar en position i Norsk Hydro, SL under röd trendlinje,

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.